Les 8: Basgitaar

In deze les leer je het principe van spelen op een basgitaar. Deze website gebruikt gėėn cookies, 
© Peghead Productions 2018.