Akkoorden voorspelen

Super handig: in deze video worden de 24 belangrijkste gitaarakkoorden in close-up voorgespeeld. Diagrammen voor de akkoorden vind je in de licentie voor deze cursus. Deze website gebruikt gėėn cookies, 
© Peghead Productions 2018.